เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การหักลดหย่อนกรณีเลี้ยงดูบิดามารดาต้องดำเนินการอย่างไร ใช้หลักฐานอะไรแนบในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

            สำหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาดังกล่าว ได้กำหนดไว้ ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 230) โดยใช้แบบหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (แบบ ล.ย.03) เป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และท่านสามารถค้นหาประกาศฉบับดังกล่าวและแบบ ล.ย.03 ได้ที่ www.rd.go.th
การหักลดหย่อน กรณีสามีภริยาบริจาคเงินร่ว การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหร