เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทผู้ว่าจ้างจ่ายค่าจ้างแรงงานให้กับลูกจ้างของบริษัทผู้รับจ้าง

          เมื่อบริษัทจ่ายค่าจ้างแรงงาน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้           1. จ่ายค่าจ้างแรงงานให้แก่ลูกจ้างของบริษัทผู้รับจ้างโดยตรง               เข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการรับทำงานให้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร           2. จ่ายค่าจ้างให้แก่บริษัทผู้รับจ้าง               เข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการรับจ้าง ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 8(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ ​
การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีนิติบุคคล และบุ การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีเปลี่ยนอะไหล่เค