เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การหักค่าลดหย่อนเงินบริจาค ไม่สามารถทราบว่าผู้รับบริจาคเป็นรายที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นสาธารณกุศลหรือเปล่าและสามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้หรือไม่เพราะเอกสารแนะนำบางรายไม่มีชื่อ แต่ผู้รับบริจาคยืนยันว่าหักได้ จะมีหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดอย่างไรบ้าง

          สำหรับองค์การสาธารณกุศลที่ได้รับ ตามประกาศฯ แล้วนั้น สามารถดูรายชื่อได้จากประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2)
การหักค่าลดหย่อนระหว่างบุคคลธรรมดากับคณะ การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคารถกระบะ ต