เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การยื่นแบบ ภ.พ.30 รวมกัน ณ สำนักงานใหญ่ จะต้องกรอกแบบ ภ.พ.30 อย่างไร

          ผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการทุกแห่งไว้ใน ภ.พ.30 ฉบับเดียวกัน พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดภาษีขายและภาษีซื้อของสถานประกอบการแต่ละแห่งไว้ในเอกสารแนบ ภ.พ. 30 ด้วย ตามข้อ 36 ของระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการปฏิบัติงานกรรมวิธีแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ศ.2551  
การยื่นแบบ ภ.พ.30 ผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีใ การยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติมเนื่องจากมียอ