การยื่นแบบ ภ.พ.30 (กรณียื่นแทน) ผ่านอินเทอร์เน็ต หากสาขาตัวแทนได้ดำเนินการยื่นแบบฯ แทนสาขาอื่นไปแล้ว แต่สาขาอื่นไม่ทราบจึงได้ยื่นแบบฯ ซ้ำไปอีก ระบบของกรมสรรพากรจะสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ อย่างไร

          ผู้ประกอบการยื่นแบบ ภ.พ.30 (กรณียื่นแทน) ผ่านอินเทอร์เน็ต  สามารถแยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการได้ในคราวเดียวกัน โดยให้ “สาขาตัวแทน” เป็นผู้ยื่นแบบฯ แทนสาขาอื่น และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 เป็นต้นไป นั้น  หากสาขาอื่นยื่นแบบ ภ.พ.30 ซ้ำ  ระบบสามารถตรวจสอบและแจ้งสถานะ ดังนี้           1.  กรณีสาขาอื่น ยื่นแบบฯ ซ้ำ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต  ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือนให้ทราบ           2.  กรณีสาขาอื่น ยื่นแบบฯ ซ้ำ ผ่านทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  ระบบไม่สามารถตรวจสอบได้​
การยื่นแบบ ภ.ธ.40 เพิ่มเติมเกินกำหนดเวลา การยื่นแบบ ภ.พ.30 กรณีจดทะเบียนลดสาขา