เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การปิดอากรแสตมป์ครบถ้วน แต่ไม่ได้ขีดฆ่าถือว่าเป็นการปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์หรือไม่

          การปิดอากรแสตมป์ครบจำนวนตามอัตราที่กำหนด แต่มิได้ขีดฆ่า ไม่ถือว่าปิดแสตมป์บริบูรณ์ และมีบทลงโทษกรณีผู้มีหน้าที่ขีดฆ่าแล้วไม่ขีดฆ่าอากรแสตมป์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท ตามมาตรา 124 แห่งประมวลรัษฎากร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกเก็บเงินเพิ่ม ตามมาตรา 114 แห่งประมวลรัษฎากร และตราสารดังกล่าวใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ ตามมาตรา 118 แห่งประมวลรัษฎากร
การปิดอากรแสตมป์ ตามมาตรา 103 แห่งประมวล การปิดอากรแสตมป์ใบสั่งจ้างที่มีมูลค่าเป็