เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การปิดตราสาร หากได้มีการรับงานเพิ่มในสัญญาเดิม โดยมีการทำสัญญาเพิ่มเติม ต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่ และเกินมากว่า 90 วันแล้วต้องเสียอากรแสตมป์อย่างไร

          ต้องปิดอากรแสตมป์ตามมูลค่าของงานที่เพิ่มขึ้น และต้องปิดภายใน 15 วัน หากเกินกำหนด และเกิน 90 วัน ต้องเสียเงินเพิ่ม 6 เท่าของเงินอากรที่ต้องเสีย ​
การปลูกต้นยูคาลิปตัสแล้วตัดขาย ได้รับยกเ การปิดอากรแสตมป์ ตามมาตรา 103 แห่งประมวล