เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การจ่ายเงินค่าจ้างให้บุคคลธรรมดา เป็นครั้งคราว เมื่อมีงานก็จ้าง เมื่อไม่มีงานก็ไม่ได้จ้าง หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยศึกษาวิธีการคำนวณได้จาก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ 
การจ่ายชำระค่าบริการในการใช้ซอฟต์แวร์และ การจ่ายเงินค่าสิทธิ ให้นิติบุคคลต่างประเ