เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การขีดฆ่าอากรแสตมป์ ต้องทำอย่างไร

          ขีดฆ่า ตามมาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากร คือ การกระทำเพื่อมิให้ใช้แสตมป์ได้อีก มี 2 รูปแบบ           1. แสตมป์ปิดทับ ให้ลงลายมือชื่อหรือลงชื่อห้างร้านบนแสตมป์ หรือขีดเส้นคร่อมฆ่าแสตมป์ที่ปิดทับกระดาษและลง วัน เดือน ปี ที่กระทำ           2. แสตมป์ดุน ให้เขียนบนตราสารหรือยื่นตราสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับแสตมป์ดุน ให้แสตมป์ปรากฏอยู่ในด้านหน้าของตราสาร​
การขายใบสมัครงาน ใบประกวดราคา ถือเป็นการ การขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องเสี