เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การขายเมล็ดกาแฟดิบ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          การขายเมล็ดกาแฟดิบในประเทศ  เข้าลักษณะการขายพืชผลทางการเกษตร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร  หากส่งออกเมล็ดกาแฟ  ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แห่งประมวลรัษฎากร ​
การขายเชื้อจุลินทรีย์ ได้รับยกเว้นภาษีมู การขายเศษฝ้ายที่เกิดจากการผลิตเส้นด้ายได