เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสินสมรสต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่

          การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสินสมรส หากคู่สมรสทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัยอันเป็นแหล่งสำคัญเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามข้อ 4(3)(ง) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.82/2542ฯ
การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าหลักเกณฑ์จะต การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไ