เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การขาย Software จุดรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อใด

          ถือเป็นการขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง จุดรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อ เมื่อได้รับชำระราคาสินค้า เว้นแต่กรณีที่ได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนได้รับชำระราคาสินค้า ก็ให้ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทำนั้นๆ ด้วย             1. โอนกรรมสิทธิ์สินค้า หรือ             2. ได้ออกใบกำกับภาษี ทั้งนี้ โดยให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระทำนั้นๆ แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 78/3(1) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534)
การขอเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 7 การขายกากอ้อย ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่