เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กองทุนรวม ต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่

          กองทุนรวม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ           1. กองทุนรวม ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 42(24) แห่งประมวลรัษฎากร           2. กองทุนรวม ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ใช่นิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
กองทุนฟื้นฟูสุรากลั่นต้องเสียภาษีมูลค่าเ กองทุนรวม ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร