เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กระทรวงจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการ ให้แพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ และระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนแก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่เข้าร่วมในการร้องทุกข์และการสอบสวน ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นเงินได้ประเภทใด และต้องคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร

          1. แพทย์ เจ้าพนักงาน นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์นั้นได้รับเงินเดือนประจำจากผู้จ่ายซึ่งเป็นนายจ้างอยู่แล้ว ค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร           2. ถ้าผู้รับเงินได้ดังกล่าวมิได้รับเงินเดือนประจำจากผู้จ่ายหรือมิได้เป็นลูกจ้างของผู้จ่าย แต่มาปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ค่าตอบแทนดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร 
กรอกแบบ ภ.พ.30 ผิดโดยใส่ยอดขายอัตรา 0 ใน กระทรวงวิทยาศาสตร์จ่ายค่าวิจัยข้าวให้กับ