เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรมธนารักษ์รับจ้างผลิตวัตถุมงคล (จตุคามรามเทพ) ต้องเสียภาษีอย่างไร

          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               กรมธนารักษ์ไม่ต้องนำรายได้จากการรับจ้างผลิตดังกล่าวเสียภาษีได้นิติบุคคลเนื่องจากมิได้เป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร           2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย               เมื่อได้รับค่าจ้างผลิต ผู้จ่ายเงินได้ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเนื่องจากกรมธนารักษ์ไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล           3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               หากกรมธนารักษ์ส่งรายรับทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ได้รับยกเว้น ตามมาตรา 81(1)(ท) แห่งประมวลรัษฎากร            4. อากรแสตมป์               ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ ตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร ​
กรมการขนส่งทางบกจ่ายเงินชดเชยราคาน้ำมันด กรมธรรม์ประกันภัย และกรมธรรม์ประกันชีวิต