เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีได้รับเงินมัดจำจากการขายสินค้าในประเทศ ต้องจัดทำใบกำกับภาษีอย่างไร

          เงินมัดจำที่ได้รับ ถือเป็นเงินค่าตอบแทนที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือให้บริการที่จะต้องนำมารวมคำนวณเป็นฐานภาษีเพื่อคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร โดยถือว่าความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้า เกิดขึ้นในขณะที่มีการส่งมอบสินค้า เว้นแต่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์สินค้า ได้รับชำระราคา หรือได้ออกใบกำกับภาษีก่อนส่งมอบสินค้า ก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทำนั้นๆ ด้วย ตามมาตรา 78(1) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2(3)(ก) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.73/2541ฯ ​
กรณีได้รับเงินปันผลจากบริษัทหรือห้างหุ้น กรณีได้รับเช็คคืนแต่ระบุชื่อ, นามสกุล, ท