เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีใบแบบ ภ.พ.20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) หาย อยากทราบว่าจะต้องยื่นเรื่องที่ใด และใช้เอกสารใดบ้าง (เป็นนิติบุคคล)

          กรณีที่ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ  ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.04)  ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  ซึ่งสถานประกอบการ หรือสถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ (กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง) ตั้งอยู่ในปัจจุบัน หรือกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ แล้วแต่กรณี ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตาม มาตรา 85/5 แห่งประมวลรัษฎากร  โดยหลักฐานที่ต้องนำไปแสดงได้แก่ ใบแจ้งความและสำเนาแบบ ภ.พ.01, แบบ ภ.พ.09 และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม​
กรณีใบสั่งซื้อสินค้า (P/O) เป็นค่าสินค้า กรณีให้คำปรึกษาในประเทศต้องเสียภาษีมูลค่