เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีสาขาขายสินค้าหรือให้บริการ สำนักงานใหญ่จะออกใบกำกับภาษีแทนในนามของสาขาและยื่นแบบ ภ.พ.30 ที่สาขาได้หรือไม่

          กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ออกใบกำกับภาษีเป็นรายสถานประกอบการ ตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีสาขาขายทรัพย์สินของสาขา สำนักงานใหญ่ กรณีสาขานำใบกำกับภาษีของสำนักงานใหญ่มาใช