กรณีพนักงานบริษัททุจริตเมื่อ 5 ปีที่แล้ว บริษัทมิได้แจ้งความดำเนินคดีแต่ได้ตั้งเป็นลูกหนี้ไว้ ในปี 2547 บริษัทได้ตัดลูกหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้สูญ บริษัทสามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายของปี 2547 ได้หรือไม่ โดยไม่ต้องบวกกลับในการคำนวณภาษี

           บริษัทไม่สามารถจะตัดเป็นรายจ่ายของปี 2547 ได้ ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(12) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากมิได้มีการแจ้งความดำเนินคดี และจะต้องลงรายการรายจ่ายในรอบบัญชีที่ผลเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งได้แก่รอบบัญชีที่ถูกลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์ตามหลักฐานที่ได้แสดงว่ามีการลักทรัพย์หรือถูกยักยอก มิใช่รอบบัญชีอื่น ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(12) แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีพนักงานซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเ กรณีภริยาให้กำเนิดบุตรเดือนกรกฎาคม 2550