เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตและกรมสรรพสามิตได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนั้น หากจะไม่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ กรมสรรพสามิต แต่จะมาชำระที่กรมสรรพากรโดยตรงได้หรือไม่ และกรมสรรพสามิตมีสิทธิตรวจสอบการเสียภาษีได้หรือไม่

          1. ผู้ประกอบการจดทะเบียนฯ จะยื่นแบบ ภ.พ.30 ให้แก่กรมสรรพากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ก็สามารถกระทำได้ ตามมาตรา 83 แห่งประมวลรัษฎากร            2. หากกรมสรรพสามิตมีข้อสงสัยว่า ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบ ภ.พ.30 ต่อกรมสรรพากรแล้วหรือไม่ อาจขอให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนแสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าภาษีได้ สำหรับกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือได้ชำระไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเหตุให้ต้องมีการตรวจสอบและประเมินภาษีกับผู้ประกอบการจดทะเบียน เป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะดำเนินการต่อไป เนื่องจากกรมสรรพากรไม่ได้มีการแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเป็นเจ้าพนักงานประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีในส่วนของกรมสรรพากรแต่อย่างใด 
กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตและกรมสรรพสามิตได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนั้น หากจะไม่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพสามิต แต่จะมาชำระที่กรมสรรพากรโดยตรงได้หรือไม่ และกรมสรรพสามิตมีสิทธิตรวจสอบการเสียภาษีได้หรือไม่
กรณีผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่เสียภาษีธ กรณีผู้มีเงินได้ ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินไ