เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนแจ้งลดสาขา ต้องแจ้งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือแจ้งที่กรมสรรพากรก่อน

          กรณีลดสาขา  จะแจ้งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากรก่อนก็ได้  โดยผู้ประกอบการจดทะเบียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09)  พร้อมกับคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  ของสถานประกอบการนั้น  ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้  ภายใน 15 วัน นับจากวันปิดสถานประกอบการ ตามมาตรา 85/7 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 1(3) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 131)  
กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนแจ้งย้ายสถานประ กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ขายยาสูบที่น