เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เกิน/ผิด มีสิทธิขอคืนภาษีหรือไม่

          ให้ยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติม เนื่องจากยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วน โดยลงชื่อขอคืนในแบบ ภ.พ.30 ที่ยื่นเพิ่มเติม ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ได้ชำระภาษี ตามมาตรา 84/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีผู้ซื้อไม่รับใบกำกับภาษี และไม่ยอมแจ กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนแจ้งย้ายสถานประ