เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีประกอบกิจการขนส่ง หยุดประกอบกิจการ แต่ไม่ได้ทำการแจ้งหยุดที่สำนักงานขนส่ง จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่

          กรณีหยุดประกอบกิจการขนส่ง โดยไม่ได้แจ้งเลิกนิติบุคคล ยังคงต้องยื่นแบบแสดงรายการต่อไป แม้ไม่มีรายได้ ตามมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีบุตรศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยหรือช กรณีประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างเป็นบุคคล