เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีบุคคลได้เสียค่าอากรหรือเงินเพิ่มอากรเกินไป สำหรับการกระทำตราสาร สามารถที่จะยื่นคำร้องขอคืนค่าอากรหรือเงินเพิ่มอากรเกินไปได้หรือไม่

          กรณีเสียค่าอากรหรือเงินเพิ่มอากรเกินไปไม่น้อยกว่า 2 บาท สำหรับตราสารลักษณะเดียวหรือเรื่องเดียว สามารถทำคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร (แบบ ค.10) เป็นรายเดือนภาษี พร้อมคำชี้แจงและเอกสารเป็นหนังสือขอคืนส่วนที่เกินไป โดยต้องยื่นคำร้องภายใน 6 เดือน นับแต่วันเสียอากรหรือเงินเพิ่มอากรนั้น ตามมาตรา 122 แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีบุคคลธรรมดาได้รับเงินปันผล ซึ่งถูกหั กรณีบุตร 2 คน โดยบุตรคนที่ 1 และบุตรคนที