กรณีบริษัทจ้างรถรับจ้างทั่วไปไปส่งผ้าให้กับลูกค้าหรือไปส่งที่ท่าเรือหรือสนามบิน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ อัตราใด

          หากรับขนส่งอย่างเดียวต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ตามข้อ 12/4 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
กรณีบริษัทจ้างรถขนของจากที่หนึ่งไปอีกที่ กรณีบริษัทจ่ายค่าซ่อมแอร์โดยบริษัทออกใบเ