เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีน้องชายกู้ยืมเงินร่วมกับพี่ชายเพื่อซื้อบ้าน 1 หลัง และกู้ยืมเงินคนเดียวเพื่อซื้อคอนโดมิเนียม 1 ห้อง จะหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้อย่างไร

          ให้ใช้สิทธินำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมบ้านหลังที่ 1 ซึ่งเฉลี่ยค่าลดหย่อนตามส่วนกับพี่ชายแล้ว ไปรวมกับหลังที่ 2 (คอนโดมิเนียม) ไปหักลดหย่อนและยกเว้นเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับบ้านหลังใดหลังหนึ่งครบ 100,000 บาท ในปีภาษีแล้ว ก็ไม่สามารถหักลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเงินได้ได้อีก
กรณีธนาคารหักค่าธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝาก กรณีนายจ้างมีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนเพ