เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีที่ไม่ได้ปิดดุนหรือปิดตราสารอากรแสตมป์ภายในกำหนดเวลาจะเสียเงินเพิ่มกี่เท่า และสามารถยื่นคำร้องขอลดเงินเพิ่มได้หรือไม่

          กรณีมิได้ปิดแสตมป์เลย หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบ มีอำนาจเรียกเก็บเงินอากรจนครบและเงินเพิ่มอากรอีก 6 เท่าของเงินอากรที่ต้องเสีย หรือเป็นเงิน 25 บาท แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า ตามมาตรา 114(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร แต่สามารถทำคำร้องพร้อมคำชี้แจงเหตุผลเพื่อขอลดเงินเพิ่มได้ ตามข้อ 3 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 129 (พ.ศ.2512) และ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.84/2542ฯ
กรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครขอใช้ กรณีธนาคารหักค่าธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝาก