เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ในระยะประกัน ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร

          กรณีลูกค้าได้นำรถยนต์ไปรับบริการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ตัวแทนจำหน่ายในระหว่างสัญญารับประกันความเสียหายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ถือเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างบริษัทกับตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายไม่มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษี ให้แก่ลูกค้า             กรณีเงินชดเชยที่บริษัทจ่ายให้กับตัวแทนจำหน่าย ถือเป็นการจ่ายค่าตอบแทนจากการให้บริการ ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร ตัวแทนจำหน่ายต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และออกใบกำกับภาษีให้บริษัท ตามมาตรา 77/2 และ มาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร           กรณีบริษัทเรียกเก็บเงินชดเชยหรือค่าบริการคืนจากบริษัทผู้ผลิต สำหรับการจ่ายให้ กับตัวแทนจำหน่ายที่ทำการซ่อมรถยนต์ให้กับลูกค้าภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน การจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวเป็นปกติตามประเพณีทางการค้าที่บริษัทได้รับคืนเงินชดเชยดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นค่าตอบแทนจากการขายสินค้าหรือให้บริการ ตามมาตรา 77/1(8) และ (10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ​
กรณีชำระเงินค่าอากรไว้เกินไป และมิได้ขอค กรณีซื้อ Franchise kumon (สอนคณิตศาสตร์)