เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีชำระเงินค่าอากรไว้เกินไป และมิได้ขอคืนภายในเวลา 6 เดือน สามารถขยายเวลาการขอคืนได้หรือไม่

         ไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพากรขยายเวลาการยื่นคำร้องขอคืนค่าอากรแสตมป์ ต้องยื่นคำร้องขอคืนภายใน 6 เดือน นับแต่วันเสียอากร ตามมาตรา 122 แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในไทย มีสิทธิห กรณีซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ในระยะประกัน ต้อ