เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในไทย มีสิทธิหักลดหย่อนสำหรับภริยาที่อยู่ต่างประเทศได้หรือไม่

          ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย หากอยู่ในไทยถึง 180 วันในปีภาษีใด มีสิทธิหักลดหย่อนสำหรับภริยาได้ในปีภาษีนั้น ไม่ว่าภริยาจะอยู่ในไทยหรือไม่           ทั้งนี้ ตาม มาตรา 47(1)(ข) และ (3) แห่งประมวลรัษฎากร  แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560
กรณีชาวต่างชาติทำงานในไทย โดยมีมารดาอายุ กรณีชำระเงินค่าอากรไว้เกินไป และมิได้ขอค