เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีขายแก๊ส NGV จะต้องยื่นแบบ ภ.พ.07 เพื่อขออนุมัติเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านมิเตอร์หัวจ่ายหรือไม่

          ไม่ต้องยื่นแบบ ภ.พ.07 เพื่อขออนุมัติให้สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย เนื่องจากการขายก๊าซ NGV ไม่เข้าเงื่อนไข ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 54) ผู้ขายก๊าซ NGV เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำใบกำกับภาษีทุกครั้งเมื่อความรับผิดเกิดขึ้น          ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2556 เป็นต้นไป  ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 54) ผู้ขายก๊าซ NGV เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน สามารถยื่นแบบ ภ.พ.07 เพื่อขออนุมัติให้สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 190)
กรณีขายเฟอร์นิเจอร์ ตู้เสื้อผ้า เป็นสินค กรณีขายโทรศัพท์มือถือต้องเสียภาษีอย่างไร