เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีการรับชำระราคาค่าบริการด้วยเช็ค ต้องจัดทำใบกำกับภาษีอย่างไร

          กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการให้บริการ ได้รับชำระค่าบริการด้วยเช็ค ให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีและใบรับตามวันที่ลงในเช็ค ตามข้อ 1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.51/2537ฯ
กรณีการยื่นแบบ ภ.พ.09 แจ้งเลิกกิจการในระ กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่มิได้กระทำ เ