เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีการจ้างทำของผู้ว่าจ้างจัดส่งวัตถุดิบหลัก แต่มีวัตถุดิบบางส่วนอื่นๆ ที่ผู้ว่าจ้างทำของให้ผู้รับจ้างจัดหาเอง โดยสินค้านั้นผู้รับจ้างไม่สามารถนำไปขายเองได้ เนื่องจากมีลิขสิทธิ์ แต่ผู้รับจ้างโดยปกติมีอาชีพผลิตสินค้าประเภทเดียวกันผลิตเองด้วยและขายด้วย (ต่างรูปแบบและยี่ห้อ) ผู้รับจ้างจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ และเข้าหลักเกณฑ์ใดระหว่างเป็นการจ้างทำของหรือลักษณะการขาย

           กรณีดังกล่าวเป็นการรับจ้างทำของ เนื่องจากผู้รับจ้างได้ใช้เครื่องจักรแรงงานของตนเอง ส่วนวัตถุดิบหลักเป็นของผู้ว่าจ้าง และแม้ว่าผู้รับจ้างจะผลิตสินค้าประเภทเดียวกันด้วยแต่ต่างรูปแบบและยี่ห้อ จึงไม่ใช่การผลิตสินค้าเพื่อขาย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
กรณีการจ้างทำของผู้ว่าจ้างจัดส่งวัตถุดิบหลัก แต่มีวัตถุดิบบางส่วนอื่นๆ ที่ผู้ว่าจ้างทำของให้ผู้รับจ้างจัดหาเอง โดยสินค้านั้นผู้รับจ้างไม่สามารถนำไปขายเองได้ เนื่องจากมีลิขสิทธิ์ แต่ผู้รับจ้างโดยปกติมีอาชีพผลิตสินค้าประเภทเดียวกันผลิตเองด้วยและขายด้วย (ต่างรูปแบบและยี่ห้อ) ผู้รับจ้างจะต้องถูกหักภาษี ที่จ่ายหรือไม่ และเข้าหลักเกณฑ์ใดระหว่างเป็นการจ้างทำของหรือลักษณะการขาย
กรณีก่อนขออนุมัติยื่นแบบ ภ.พ.30 และชำระภ กรณีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตซึ่งมีสัญญาปร