เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีกรรมการผู้จัดการลงนามเพียงคนเดียว แต่ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลระบุ 2 คน สามารถยื่นแบบ ภ.พ.30 ได้หรือไม่

          กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นการยื่นแบบ ภ.พ.30 ที่ชอบ ตามมาตรา 7 แห่งประมวลรัษฎากร แล้ว
กรณีกรมสรรพากรอำนวยความสะดวกให้นายจ้างเป กรณีก่อนขออนุมัติยื่นแบบ ภ.พ.30 และชำระภ