เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

MR.LAGMAN ROBERTO B. ชาวฟิลิปปินส์ เดินทางเข้ามาในไทย โดยเครื่องบินเหมาลำส่วนตัว ในวันที่ 4 มกราคม 2546 ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อนำออกไปนอกราชอาณาจักร และได้แสดงสินค้าต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ในวันที่ 23 มกราคม 2546 แต่เดินทางออกนอกประเทศ ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2546 MR.LAGMAN ROBERTO B. มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          ตามข้อ 2.1 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 91) กำหนดว่า สินค้าที่จะได้รับคืนภาษีนั้น ต้องนำออกนอกราชอาณาจักรไปพร้อมกับการเดินทาง ดังนั้น การที่ MR.LAGMANฯ เดินทางออกนอกประเทศภายหลังการนำสินค้าออกนอกประเทศ  จึงมิใช่กรณีที่เป็นการนำสินค้าออกไปพร้อมกับการเดินทาง  MR.LAGMANฯ จึงไม่ได้รับสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
MR.LAGMAN ROBERTO B. ชาวฟิลิปปินส์ เดินทางเข้ามาในไทย โดยเครื่องบินเหมาลำส่วนตัว ในวันที่ 4 มกราคม 2546 ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อนำออกไปนอกราชอาณาจักร และได้แสดงสินค้าต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ในวันที่ 23 มกราคม 2546 แต่เดินทางออกนอกประเทศ ท่าอากาศยานกรุงเทพ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2546 MR.LAGMAN ROBERTO B. มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
MR.A ชาวอเมริกัน มาทำงานในองค์การยูเนสโก ก ได้ทำสัญญากับบริษัท E ตั้งขึ้นตามกฎหมา