Download แบบแสดงรายการทุกประเภทแบบ พิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ ต้องทำอย่างไร

           ให้ติดตั้ง Acrobat Reader Version 9.0  โดย Dowload โปรแกรม Acrobat Reader Version 9.0 คลิ๊กที่นี่  หมายเหตุ             Uninstall Program Acrobat Reader เวอร์ชั่นเก่าออกก่อน แล้วลง Acrobat Reader Version 9.0 ตาม คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานแบบพิมพ์ใน Download เลือก แบบแสดงรายการภาษี/คำร้อง คำขอต่างๆ
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
Download แบบ ภ.ง.ด.90/91 พิมพ์ข้อมูลแล้ว Guest House แตกต่างจากโรงแรมอย่างไร ต้อง