เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

Consortium ของไทยแตกต่างจากต่างประเทศอย่างไร คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีส่วนได้เสียในเรื่องภาษีและผลประโยชน์อย่างไร

          การทำสัญญาแบบ Consortium เป็นการทำสัญญาร่วมกันทำงานระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือเอกชนกับราชการ โดยสัญญาดังกล่าวไม่มีคำว่ากิจการร่วมค้าและมิได้ร่วมกันในผลกำไรหรือขาดทุนแม้ว่าสัญญาจะกำหนดให้รับผิดร่วมกันต่อบุคคลภายนอกทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม แต่มิได้ร่วมกันในการรับค่าตอบแทนตามสัญญา โดยสัญญาได้แบ่งแยกงานและค่าตอบแทนระหว่างกันโดยชัดแจ้ง ดังนั้นความรับผิดในเรื่องภาษีจึงแยกจากกันในนามของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
1.บริษัท ก. ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้า 100 Download แบบ ภ.ง.ด.90/91 พิมพ์ข้อมูลแล้ว