เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

1.บริษัท ก. ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้า 100 บาท ได้ขายลดเช็คลงวันที่ล่วงหน้าให้บุคคลธรรมดา ในราคา 90 บาท ส่วนต่างของราคาตามหน้าเช็คกับราคาจำหน่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าครั้งแรก เท่ากับ 10 บาท 2.บริษัท ก. ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้า 100 บาท ได้ขายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าให้บริษัท ค. ในราคา 88 บาท ส่วนต่างของราคาตามหน้าเช็คกับราคาจำหน่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าครั้งแรก เท่ากับ 12 บาท บริษัท ก. ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          บริษัท ก. ผู้ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้           1. บุคคลธรรมดา ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15  ของผลต่างของราคาตามหน้าเช็คกับราคาจำหน่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ตามมาตรา 50(2)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร           2. บริษัท ค. ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของผลต่างของราคาตามหน้าเช็คกับราคาจำหน่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้า  ตามข้อ 4(3) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ 
1.บริษัท ก. ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้า 100 บาท ได้ขายลดเช็คลงวันที่ล่วงหน้าให้บุคคลธรรมดา ในราคา 90 บาท ส่วนต่างของราคาตามหน้าเช็คกับราคาจำหน่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าครั้งแรก เท่ากับ 10 บาท 2.บริษัท ก. ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้า 100 บาท ได้ขายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าให้บริษัท ค. ในราคา 88 บาท ส่วนต่างของราคาตามหน้าเช็คกับราคาจำหน่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าครั้งแรก เท่ากับ 12 บาท บริษัท ก. ต้องหักภาษี ที่จ่ายอย่างไร
รับทำบัญชี นนทบุรี Consortium ของไทยแตกต่างจากต่างประเทศอย่