การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์ บันทึกบัญชี ค่าบริการ 1000 บาท หัก ณ ที่จ่าย ค่าบำรุงรักษาคู่สายโทรศัพท์ หัก ณ ที่จ่าย

การหัก ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์แยกเป็น 2 ส่วนคือ ค่าเช่าหัก 5 % ค่าบริการ 3% ยกตัวอย่างเพิ่มเติม

บริษัทประกอบกิจการขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยนำสินค้าเสนอขายผ่านทางเว็ปไซต์ในต่างประเทศ เมื่อลูกค้าในต่างประเทศสั่งซื้อสินค้า บริษัทจะส่งสินค้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ และมีหลักฐานการส่งออกได้แก่ อินวอยซ์ และใบรับลงทะเบียนของไปรษณีย์ โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีให้ลูกค้าในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทขายสินค้าในลักษณะการค้าปลีก ส่วนมากราคาสินค้าจะมียอดสั่งซื้อประมาณ 300 ถึง 1000 บาท ต่อ 1 อินวอยซ์ ซึ่งน้อยกว่าค่าดำเนินการพิธีการส่งออกและค่าทำใบขนสินค้า บริษัทจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราเท่าใด

ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ในต่างประเทศ และส่งสินค้าทางไปรษณีย์เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี