ไม่ได้ไปอบรมเพื่อเก็บชั่วโมง ต้องทำยังไงค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

ไม่ได้ไปอบรมเพื่อเก็บชั่วโมงค่ะ ต้องทำยังไงดีค่ะ wanwan037


ตอบ: หน้าที่ผู้ทำบัญชี ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศไว้ค่ะ ต้องปฏิบัติตามะเบียบ เช่น ผู้ทำบัญชีต้องอบรมชั่วโมงทางบัญชีอย่างน้อย 27 ชั่วโมงในรอบค่ะ wanwan012

ไม่ได้ไปอบรมเพื่อเก็บชั่วโมง ต้องทำยังไงค่ะ
ไม่ได้ไปอบรมเพื่อเก็บชั่วโมง ต้องทำยังไงค่ะ

Scroll to Top