ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ออกใบกำกับภาษีผิดไหม

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ออกใบกำกับภาษีค่ะ เพราะลูกค้ายังไม่ต้องการใบกำกับภาษีค่ะ ไม่ทราบว่าใครเป็นคนผิดค่ะ wanwan020


ตอบ: ในกรณีที่กิจการได้เข้าสู่ระบบภามูลค่าเพิ่ม ทุกกิจการมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติคือ ออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าค่ะ

ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ออกใบกำกับภาษีผิดไหม
ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ออกใบกำกับภาษีผิดไหม

Scroll to Top