หุ้นสามัญ คือ (Common Stock)

Click to rate this post!
[Total: 22 Average: 5]

หุ้นสามัญ (Common Stock) คือ ตราสารทุนที่บ่งบอกว่าผู้ซื้อจะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ มีสิทธิเข้าประชุม/ออกคะแนนเสียง รวมทั้งพิจารณาตัดสินใจปัญหาสำคัญต่างๆในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นสามัญ คือ (Common Stock)
หุ้นสามัญ คือ (Common Stock)
Scroll to Top