สัญญาเช่าอาคาร

Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 5]

สัญญาเช่าอาคาร ต้องติดอากรหรือไม่


ตอบ: สัญญาเช่าอาคารต้องติดอากรตามมูลค่าของค่าเช่าทั้งหมดค่ะในอัตรา 1,000บาท/อากร 1 บาทค่ะ

สัญญาเช่าอาคาร
สัญญาเช่าอาคาร

Scroll to Top