วัดลี

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 – 16.30
ตั้งอยู่ที่บ้านหล่ายอิง ใกล้กับโรงเรียนเทศบาล 3 ตำบลเวียง เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองพะเยา สร้างเมื่อ พ.ศ.2038 ถวายแด่พระเจ้ายอดเชียงรายกษัตริย์เมืองเชียงใหม่ วัดลีเป็นชื่อดั้งเดิม และเป็นคำไทยโบราณทางภาคเหนือ หมายถึง กาดหรือตลาด วัดลี จึงหมายถึงวัดที่อยู่ในย่านชุมชนตลาด ภายในวัดมีปูชนียสถานที่สำคัญ คือองค์พระธาตุวัดลี และโบราณวัตถุสมัยอาณาจักรพะเยาจำนวนมาก โดยเฉพาะพระพุทธรูปหินทราย นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมของโบราณไว้อีกด้วย
ที่มา บทความและรูปภาพ : ททท.

Related Posts via Categoriesอุทยานแห่งชาติภูซาง (1)อุทยานแห่งชาติแม่ปืม (ดอยงาม) (1)อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง (1)กว๊านพะเยา (1)วัดพระธาตุสบแวน (1)


ตอบ: [center] wanwan001 wanwan001[/center]

วัดลี
วัดลี
Scroll to Top