ลูกค้าไม่ยอมหัก ภาษี ณ.ที่จ่ายค่ะ ใครผิดค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 32 Average: 5]

บริษัทรับจ้างออกแบบค่ะ แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ยอมหัก ณ ทีจ่าย บริษัทจะมีความผิดหรือไม่ค่ะ wanwan025ลูกค้าไม่ยอมหัก ภาษี ณ.ที่จ่ายค่ะ ใครผิดค่ะ
ลูกค้าไม่ยอมหัก ภาษี ณ.ที่จ่ายค่ะ ใครผิดค่ะ

Scroll to Top