รูปแบบงบการเงินในแต่ละปีเหมือนกันไหมค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 20 Average: 5]

ปิดงบการเงิน ปี 2552 ค่ะ แต่ปิดช้าปิดในปี 2555ค่ะ ไม่ทราบว่ารูปแบบงบการเงินจะต้องใช้แบบของปีไหนค่ะ wanwan025


ตอบ: ใช้รูปแบบของ ปี 2555 ค่ะ ตามมาตรฐานบัญชีปี 2555 เลยค่ะ wanwan028

รูปแบบงบการเงินในแต่ละปีเหมือนกันไหมค่ะ
รูปแบบงบการเงินในแต่ละปีเหมือนกันไหมค่ะ

Scroll to Top