ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปแล้ว แต่ได้ได้มีการหักกันจริง แก้ไขยังไง

Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 5]

สอบถามหน่อยค่ะ คือว่าทางบริษัทมีการจ้างพนักงานนอกทำบัญชี ซึ่งจะต้องยื่น หัก ณ ที่จ่ายค่าบริการ
แต่มีอยู่เดือนหนึ่ง ไม่ได้จ่ายค่าบริการให้ทาง สนง.บัญชี แต่ดันออกหนังสือหัก ณ ที่จ่ายไว้ และได้ยื่นภงด.53 ไปแล้ว
แต่ไม่ได้มี Vat ซื้อเกิดขึ้น และทางสนง.บัญชีก็ไม่ได้รับรู้ Vat ขาย เพราะไม่ได้มีการรับจ่ายกัน แต่ทางบริษัทดันออกหัก ณ ที่จ่ายทิ้งไว้ และได้ยื่นแบบไปแล้ว อย่างนี้ต้องทำอย่างไรค่ะ


ตอบ: ในกรณีนี้ต้องทำแบบยื่นต่อกรมสรรพากร หรือไม่ก็ทำหนังสือชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรค่ะ

ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปแล้ว แต่ได้ได้มีการหักกันจริง แก้ไขยังไง
ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปแล้ว แต่ได้ได้มีการหักกันจริง แก้ไขยังไง

Scroll to Top