ถ้ามีการเช่าเต็นท์และพัดลมไอน้ำเพื่อมาใช้จัดงานจากบุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 24 Average: 5]

ถ้ามีการเช่าเต็นท์และพัดลมไอน้ำเพื่อมาใช้จัดงานจากบุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไรถ้ามีการเช่าเต็นท์และพัดลมไอน้ำเพื่อมาใช้จัดงานจากบุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
ถ้ามีการเช่าเต็นท์และพัดลมไอน้ำเพื่อมาใช้จัดงานจากบุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

Scroll to Top