ถามเรื่องการทำธุรกิจท่องเที่ยวค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

ถามเรื่องการทำธุรกิจท่องเที่ยวค่ะ ต้องจดทะเบียนอะไรบ้างค่ะ wanwan036


ตอบ: wanwan033 ต้องจดทะเบียนการค้ากับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในรูปแบบ ของ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด และต้องจดเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ ททท.ด้วยค่ะ

ถามเรื่องการทำธุรกิจท่องเที่ยวค่ะ
ถามเรื่องการทำธุรกิจท่องเที่ยวค่ะ

Scroll to Top