ตัวอย่าง การคำนวณภาษี ของ ร้านขายอาหาร

Click to rate this post!
[Total: 26 Average: 5]

อยากดูตัวอย่างการคำนวณภาษีของร้านขายอาหาร ประเภทร้านอาหารกึ่งผับ จะมีวิการแยกค่าใช้จ่ายอย่างไร แล้วค่าใช้จ่ายอันไหนบ้งที่สามารถนำไปคิดได้หรือไม่ได้ในการคำนวณภาษี (ภงด.94) และควรจะเลือกวิธีการคำนวณอย่างไรในการยื่นภงด.94ตัวอย่าง การคำนวณภาษี ของ ร้านขายอาหาร
ตัวอย่าง การคำนวณภาษี ของ ร้านขายอาหาร

Scroll to Top